วิธีการเล่นรูบิคแบบ Beginner #7

ซีรี่ย์วิธีการเล่นรูบิคแบบ Beginner ตอนที่ 7 นี้ ก็เป็นขั้นตอนก่อนสุดท้าย ซึ่งก็คือการทำให้มุมที่อยู่ในชั้นบนอยู่ถูกที่ทั้ง 4 ชิ้น ซึ่งจะต้องจำสูตรด้วย ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในบทความนี้
เราจะทำให้มันกลายเป็นแบบรูปนี้ครับ

beginner-before-last1
beginner-before-last2

ทำให้มุมอยู่ถูกที่

ขั้นตอนนี้เราจะมาทำให้มุมที่อยู่ในชั้นบนอยู่ถูกที่กัน โดยเพื่อนๆจะต้องแก้ด้วยวิธีตามสูตร ดังรูปต่อไปนี้ (ขั้นตอนนี้ต้องหันสีขาวเข้าหาตัวเอง)

อีกช่องทางสำหรับคนที่อยากท่องจำติดปาก

  • ขวาขึ้น 2 ครั้ง
  • ล่างขวา 2 ขวา
  • ขวาขึ้น
  • หัวซ้าย
  • ขวาลง
  • ล่างขวา 2 ครั้ง
  • ขวาขึ้น
  • หัวขวา
  • ขวาขึ้น

เมื่อทำขั้นตอนนี้หากมีสีใดที่มุมซ้ายและขวาเหมือนกันแล้ว 1 หน้า ให้เราหันสีนั้นไปทางขวาก่อน และจึงบิดตามสูตร

ให้บิดตามสูตรไปเรื่อยๆ จนกว่ามุมที่อยู่ชั้นบนจะอยู่ถูกที่แล้วทั้ง 4 ชิ้น แล้วก็จะเหลือแต่เพียงชิ้นขอบในชั้นบนเท่านั้นที่ยังสลับกันอยู่ ซึ่งเรามาสลับชิ้นขอบให้อยู่ถูกที่กันในตอนหน้า