วิธีการเล่นรูบิคแบบ CFOP #4.3

ต่อไปก็จะเป็น OLL กรณีที่ 18-27 ครับ ในตอนนี้ก็ยังคง concept เดิมครับ คือจัดลำดับตามความคล้ายคลึงกันของสูตร และในตอนนี้ก็จะมีบางสูตรที่มีความคล้ายกันกับตอนก่อนหน้า ลองหาความสัมพันธ์กันของสูตรแต่ละสูตร แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในการจำนะครับเพื่อนๆ

กรณีที่ 18

สูตรแก้

Setup สูตร

กรณีที่ 19

สูตรแก้

Setup สูตร

กรณีที่ 20

สูตรแก้

Setup สูตร

 

กรณีที่ 21

สูตรแก้

Setup สูตร

กรณีที่ 22

สูตรแก้

Setup สูตร

กรณีที่ 23

สูตรแก้

Setup สูตร

 

กรณีที่ 24

สูตรแก้

Setup สูตร

กรณีที่ 25

สูตรแก้

Setup สูตร

 

กรณีที่ 26

สูตรแก้

Setup สูตร

กรณีที่ 27

สูตรแก้

Setup สูตร


พยายามจำให้ครบทุกสูตรนะครับเพื่อนๆ จำไปทีละสูตรๆ สุดท้ายแล้ว CFOP ทั้ง 119 กรณี ก็จะฝังลึกอยู่ในสมอง จากการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับ…