วิธีการเล่นรูบิคแบบ CFOP #4.5

OLL กรณีที่ 38-47 ก่อนตอนสุดท้ายของขั้นตอน OLL ที่กำลังจะมาถึง นั่นก็คืออีก 10 สูตรที่เหลือ ใน 10 สูตรต่อไปนี้ ก็ไม่ยากครับ ใช้หลักการเดิมในการจำคือ หาความสัมพันธ์ของสูตรให้เจอ นำมาประยุกต์ใช้แล้วจำมันซะ!…

กรณีที่ 38

สูตรแก้

Setup สูตร

กรณีที่ 39

สูตรแก้

Setup สูตร

กรณีที่ 40

สูตรแก้

oll-algorithm40

Setup สูตร

oll-setup40

กรณีที่ 41

สูตรแก้

Setup สูตร

กรณีที่ 42

สูตรแก้

Setup สูตร

กรณีที่ 43

สูตรแก้

Setup สูตร

กรณีที่ 44

สูตรแก้

Setup สูตร

กรณีที่ 45

สูตรแก้

Setup สูตร

กรณีที่ 46

สูตรแก้

Setup สูตร

กรณีที่ 47

สูตรแก้

Setup สูตร


บทความตอนหน้าก็จะเป็น OLL 10 สูตรสุดท้ายแล้ว จากนั้นเราก็จะไปต่อกันที่ขั้นตอน PLL ขั้นตอนที่ผมแนะนำให้จำก่อน F2L และ OLL เพราะมันเป็นขั้นตอนที่มีกรณีน้อยที่สุด แล้วเจอกันครับ…