VDO สอนวิธีการเล่นรูบิค Square-1

     Square-1 เป็นรูบิคที่จะคละให้ชิ้นส่วนสลับกัน ซึ่งรูบิคจากรูปร่างสี่เหลี่ยม ก็จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นๆ วิธีแก้ก็จะเริ่มจากการทำให้รูบิคกลับมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมก่อน แล้วจึงแก้ไปตามขั้นตอน

     ขั้นตอนการเล่นรูบิค Square-1 นั้น มี 6 ขั้นตอน ดังนี้

  1. ทำให้รูบิคเป็นทรงสี่เหลี่ยมก่อน
  2. จัดชิ้นมุมให้ถูกชั้น
  3. จัดชิ้นขอบให้ถูกชั้น
  4. จัดชิ้นมุมให้ถูกตำแหน่ง
  5. จัดชิ้นขอบให้ถูกตำแหน่ง
  6. แก้ Parity

     ส่วนวิธีการทำจะเป็นอย่างไรนั้น รับชมจาก วีดีโอเหล่านี้ได้เลยครับ

ยังไม่มีรูบิคแบบนี้ใช่ไหมครับ? คลิ้กเพื่อสั่งซื้อ 

วีดีโอที่ 1 ภาพรวมสูตรของรูบิค Square-1

 

วีดีโอที่ 2 วิธีการเล่นรูบิค Square-1 ขั้นตอนที่ 1

วีดีโอที่ 3 วิธีการเล่นรูบิค Square-1 ขั้นตอนที่ 2

วีดีโอที่ 4 วิธีการเล่นรูบิค Square-1 ขั้นตอนที่ 3

วีดีโอที่ 5 วิธีการเล่นรูบิค Square-1 ขั้นตอนที่ 3 *เพิ่มเติม*

วีดีโอที่ 6 วิธีการเล่นรูบิค Square-1 ขั้นตอนที่ 4

วีดีโอที่ 7 วิธีการเล่นรูบิค Square-1 ขั้นตอนที่ 5

วีดีโอที่ 8 วิธีการเล่นรูบิค Square-1 ขั้นตอนแก้ Parity