บทความซีรี่ย์ ZBF2L #2

ในบทความซีรี่ย์ ZBF2L ตอนที่ 2 นี้ก็จะเริ่มเข้าสู่ 16 กรณีแรกจากทั้งหมด 306 กรณี โดยในแต่ละตอนผมจะแบ่งตามกรณีที่มีความคล้ายคลึงกันนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการฝึก มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ

กรณีที่ 1

สูตรแก้

Setup สูตร

กรณีที่ 2

สูตรแก้

Setup สูตร

กรณีที่ 3

สูตรแก้

Setup สูตร

 

กรณีที่ 4

สูตรแก้

Setup สูตร

กรณีที่ 5

สูตรแก้

Setup สูตร

กรณีที่ 6

สูตรแก้

Setup สูตร

 

กรณีที่ 7

สูตรแก้

Setup สูตร

กรณีที่ 8

สูตรแก้

Setup สูตร

 

กรณีที่ 9

สูตรแก้

Setup สูตร

กรณีที่ 10

สูตรแก้

Setup สูตร

กรณีที่ 11

สูตรแก้

Setup สูตร

กรณีที่ 12

สูตรแก้

Setup สูตร

กรณีที่ 13

สูตรแก้

Setup สูตร

 

กรณีที่ 14

สูตรแก้

Setup สูตร

กรณีที่ 15

สูตรแก้

Setup สูตร

กรณีที่ 16

สูตรแก้

Setup สูตร

ก็อย่างที่เห็นนะครับกรณี ZBF2L ในตอนที่ 2 นี้ จะเป็นกรณีที่คู่ F2L ที่สมบูรณ์แล้วอยู่ในชั้นบน และกรณีที่ F2L อยู่ติดกันแต่ยังสลับบนล่างอยู่ในชั้นบน ซึ่งในตอนนี้เป็น 16 กรณีแรกของ ZBF2L ยังเหลืออีกประมาณ 20 ตอนนะครับสำหรับบทความซีรี่ย์นี้ แล้วพบกันใหม่ในอีก 90 กรณีที่เหลือนะครับผม